Terapeutiskt skrivande och skrivterapi.se

Välkommen till skrivterapi.se

Jag hoppas att du ska få glädje och nytta av det som bjuds på den här sidan, i form av skrivövningar och tips & inspiration för ditt skrivande och skapande.

Skrivterapi.se är ett initiativ för att inspirera och stötta det kreativa skrivande och skapande som hör samman med personlig utveckling, friskvård och hälsa, så att det blir tillgängligt för alla. Målet är en kreativ bro mellan konst och kulturella uttryck, empowerment och hälsa, med särskild tonvikt på skrivandet. Ska vi en dag kunna få ordinerat även skrivande på recept?

För mig är terapeutiskt skrivande en kreativ uttrycksform som kan hjälpa människor att få ordning på tankar och känslor, så att de mår bättre och kommer vidare. Som föreläsare och kursledare möter jag många som berättar om hur skrivandet och skapandet har varit avgörande för deras hälsa och utveckling, och jag får ta del av många starka livsberättelser.

I min vardag arbetar jag i egna företaget Skrivhälsan med kreativ bild och framför allt skrivutveckling, kopplat till personlig utveckling och hälsa. En egen erfarenhet av skrivandets läkande kraft, för mer än tjugo år sedan, resulterade i mina metoder och verktyg för intuitivt, terapeutiskt skrivande.

Min önskan är att skrivterapi.se ska vara till glädje och hjälp, för den som vill komma vidare i sitt skrivande – och i sitt liv. Inte istället för andra goda krafter, utan som ett komplement.

Ingen kan göra allting men alla kan göra något. Och jag har blivit tillräckligt gammal för att äntligen våga göra något av det jag tror på, för min egen skull och för världen i stort.

Ann Westermark

Kommentarer inaktiverade.