Verktyg

Skrivarkurs på egen hand

Skriv drömmen om skrivandet till liv!

Författarkortleken

Författarkortleken (av Ann Westermark) är ett lustfyllt inspirations- och skrivarverktyg, för dig som vill komma igång med ditt skrivande – eller vill ha ökat flöde i skrivprocessen. Med Författarkortleken når du din kreativa källa, med mjuk och enkel teknik. Du skriver med hjärtat, utan att tänka på vad det ska bli, vem som ska läsa och hur du ska forma nästa steg. Under tre minuter dyker du ner i din inre bildvärld, samtidigt som pennan går över pappret. På tre minuter är du klar med din berättelse, bortom ”rätt och fel”. Var beredd på att förundras.

När du har flera sådana berättelser kan du väva samman dem till något större. Om du vill skriva terapeutiskt arbetar du med en kortberättelse, och ägnar därefter en stund åt frågan kring vad den har att säga om ditt liv idag. Under hela processen är du omsorgsfull och kärleksfull mot dig själv.

Författarkortleken innehåller 52 Författarkort, timer, penna och cd-skiva (ljud) med enkla instruktioner. Passar yrkesskribenter och amatörer, 15 – 100 år. Perfekt mot trösklar och blockeringar i skrivprocessen. En ovärderlig gåva till dig själv eller en skrivande vän.
Vem använder Författarkortleken?
Arbetsgrupper (för att öka kreativiteten)
Familjer (skriv tillsammans i familjen, och läs för varandra utan kommentarer och kritik)
Vuxna skrivare, amatörskribenter såväl som professionella.
Skolan (från de lägsta stadierna till vuxenutbildning)
Ungdomar med skrivintresse
Verktyg i samband med drama och exempelvis storytelling
Kundbetyg:
Språk: Svenska
ISBN10: 163173298
ISBN13: 9789163173295
Här är Författarkortleken billigast just nu.

Skrivarkurs på egen hand

Skriv dig till självinsikt och egenmakt!

Skrivhjärtat

Skrivhjärtat är en tilläggsbok till Författarkortleken, och kräver tillgång till denna. Skrivhjärtat har jag tagit fram för dig som vill skriva dig till ökad självinsikt med hjälp av ett lekfullt, strukturerat skrivande från hjärtat. Tänk på att Skrivhjärtat innebär ett arbete; cirka en timmes skrivande per arbetspass, när du har lärt dig metoden. Jag känner flera som arbetar med Skrivhjärtat på en bestämd dag i veckan, exempelvis söndagen, och tar sitt skrivpass som en ”helig” stund. Det allra första arbetspasset kan ta två eller två och en halv timme att göra.

Skrivhjärtat (av Ann Westermark) är en svensk metod i sju steg och en skrivbok för ett års samlade insikter. Skrivhjärtat har sin upprinnelse i Författarkortleken och kräver därför tillgång till denna. Efter tolv månaders skrivande, enligt de sju stegen, har du femtiotvå personliga insikter samlade i Skrivhjärtat. Och vill du inte sluta skriva då, är du välkommen att skriva så länge ditt hjärta vill berätta. En mjuk och ändå stark metod för dig som vill skriva dig till självinsikt och egenmakt på egen hand. Även här är grunden att du är omsorgsfull och kärleksfull mot dig själv.

De sju stegen är Famnen, Fantasin, Frågorna, Fördjupningen, Förankringen, Förflyttningen och Förvandlingen. Metoden är ensam i sitt slag och passar dig som redan har Författarkortleken, eller vill börja arbeta med den. I korthet skriver du fantasifulla texter, och knyter sedan dessa till ditt eget liv på ett undersökande och skapande vis. Svaren finns förvånansvärt ofta inom oss. Det vi behöver är verktyg att varsamt locka fram dem.
Tänk på att Skrivhjärtat innebär ett arbete, och passar dig som vill lägga tid (1-1,5 timmar per arbetspass) på att utforska vad dina 3-mintersberättelser har att berätta om dig.
Kundbetyg:
Språk: Svenska
ISBN10: 9163333228
ISBN13: 9789163333224
Här är Skrivhjärtat billigast just nu.

Kommentarer inaktiverade.