Hoppfullt och sant

Kultur ger bättre hälsa
”Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen om att konst och kultur kan bidra till att utveckla individer och samhällen. Undersökningar har visat att människor som deltar i kulturlivet eller kulturskapande har bättre hälsa. Med en ökad helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet.”
Källa: Statens Kulturråd, www.kulturradet.se

”Vård och omsorg är nödvändigt för att vi ska överleva – kultur är nödvändigt för att det ska vara någon vits med att överleva” Okänd

Är du kreativ?
Ordet kreativitet kommer från latinets ”creare”, vilket betyder att skapa eller frambringa. Kreativa personer har förmågan att hitta på saker, använda sin fantasi och göra något med den. De finner nya vägar när det behövs och ibland när det inte behövs. Kreativitet betyder också att man kan bryta med det man brukar tänka och göra. Den kreative kan använda sin kreativitet till att se på världen från en annan synpunkt. Den kreative kan variera sitt sätt att lösa problem och att uttrycka sig. Några exempel på tekniker för att stimulera kreativitet är brainstorming, sex tänkarhattar och tvärtom-metoden. En annan faktor som kan bryta tankemönster är slumpen. Syftet med kreativa tekniker är att få idéer och kreativa idéer. När en idé är ny, nyttig och genomförbar kallas den ofta kreativ.
Källa: Utdrag från Wikipedia

Positiva hälsoeffekter av bildsamtal
Konst främjar hälsan. Det som både en grekisk filosof som Aristoteles och en modern dito som Bertrand Russel haft på känn. Aristoteles menade att en estetisk upplevelse motverkar kroppsliga spänningar och Russel har sagt att flykten från tristessen är en av de starkaste drivkrafterna hos människan och att konst kan vara till hjälp.
Källa: Bildsamtal och hälsoeffekter. Av Britt-Maj Wikström

”En hjärna som får stimulans och utmaningar tänker nya tankar, hittar nya vägar och nya möjligheter”

Kultur kan minska stressen
På arbetsplatsen kan kulturaktiviteter minska stressen och förbättra sammanhållningen. Kultur kan ge människor styrka att påverka sina liv – vilket sannolikt är avgörande för hälsan.
Källa: Saxat ur Statens Kulturråds hemsida, www.kulturradet.se

Uppdrag: Kultur & hälsa
Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att utveckla sin utåtriktade information om pågående arbete inom området kultur och hälsa. Det innebär bl.a. att tillgängliggöra goda exempel och nya arbetsmetoder, i synnerhet inom sjukvård och äldreomsorg.
Källa: Saxat ur Statens Kulturråds hemsida, www.kulturradet.se

Kultur ger sammanhang
Kultur får oss att växa. Kultur är grunden till att vi kan finna samband och sammanhang i livet, vilket också leder till välbefinnande.

Vetenskapliga rön kring kultur och hälsa
I dag pekar många vetenskapliga rön på starka samband mellan mänsklig hälsa och våra kulturupplevelser, i såväl en vidare som en trängre mening.

Ska vi ha kultur på recept?
”Inom sjukvården ligger det mesta av fokuset på själva sjukdomen. Men här har vi försökt bejaka det friska genom att få deltagarna att för en stund glömma bort att tänka på sina sjukdomar. Om någon försökt prata om sina bekymmer har de andra deltagarna själva sagt åt dem att i stället prata om kulturupplevelserna. Och det har gjort att de flesta fått en annan, mer positiv syn på sin tillvaro och de möjligheter som finns.”

Kultur på recept har drivits av Region Skåne tillsammans med Helsingborgs kommun, Capio Citykliniken i Helsingborg, Kommunförbundet Skåne och FINSAM.
Se filmen här.

Kommentarer inaktiverade.